Jak opublikować tekst w monografii popularnonaukowej

Poniżej zamieszczamy instrukcję w pliku pdf jak krok po kroku przygotować tekst oparty na opisach przypadków do naszej monografii popularnonaukowej. Za opublikowanie tekstu przysługuje 20 punktów edukacyjnych (bez limitów).

W przypadku zakupu grupowego lub zlecenia opublikowania kilku tekstów, prosimy o kontakt w celu ustalenia dodatkowego rabatu (tel. 692 809 254)

Podany przykład dotyczy artykułu opartego o opisy przypadków, dopuszczalne są również inne rodzaje artykułów.

Link do oferty znajduje się tutaj: https://punktydlaratownikow.uratuj.com.pl/produkt/przyjecie-weryfikacja-i-publikacja-tekstu/).

Schemat artykułu:

Autor / autorzy: imiona i nazwiska (tekst może być napisany przez współautorów)

Tytuł: np. Praca ratownika medycznego z pacjentami zgłaszającymi ból w klatce piersiowej na podstawie doświadczeń własnych.

Wstęp: Kilka zdań na temat grupy przypadków które zostaną opisane w artykule. Jakie leki oraz sprzęt są niezbędne do zabezpieczenia pacjenta i wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego.

Przypadek 1:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 2:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 3:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 4:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 5:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Zakończenie/podsumowanie: Kilka zdań na temat opisanych przypadków, co sprawiło największe trudności, co można poprawić lub zmodyfikować.

Najpopularniejsze i najlepiej ocenione tematy

Poniżej zebraliśmy tematy szkoleń internetowych (do 20 punktów edukacyjnych) które zostały najlepiej ocenione przez ratowników medycznych. Dzięki dużemu zainteresowaniu są z rabatem:

 1. Zatrucia w ratownictwie medycznym – 32zł / 10 punktów
 2. Wentylacja mechaniczna – 29zł / 10 punktów
 3. Wprowadzenie do farmakologii + leki – 68zł / 20 punktów
 4. Punkty bez limitu za współautorstwo w naszej monografii popularnonaukowej – 250zł / 20 punktów, lub pakiet 80 punktów tutaj.

Ratownik medyczny – doskonalenie zawodowe 2022

Ratownik medyczny – doskonalenie zawodowe 2022

Poniżej prezentujemy Państwu dostępne kursy doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych (120 punktów), kursy internetowe (20 punktów), publikacje monografii (60 punktów), które można zrealizować do końca 2022 roku.

Publikacja 3 tekstów w monografiach popularnonaukowych (łącznie 60 punktów bez limitu; 20 punktów za tekst): 

koszt teraz z rabatem 380zł; Zakupu możesz dokonać tutaj, teksty należy przesłać do końca października;

Rabat na kurs internetowy z zakresu zatruć (10 punktów)

koszt 39zł przy zakupie teraz; zakupu można dokonać tutaj;

Rabat n)a kursy internetowe z leków stosowanych przez ratowników medycznych (20 punktów)

koszt 59zł przy zakupie teraz (HIT cenowy); zakupu można dokonać tutaj;

KDRM 120 punktów:

Numer kursu: 05-R/114-171-2022

Kurs doskonalący, przeznaczony dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego. Do zdobycia 120 punktów edukacyjnych.

Termin: część 1  –  od 14.11.2022 do 16.11.2022; część 2 – od 13.12.2022 do 15.12.2022;

Organizator – MEDSAR sp. z o.o.; ul. Za Basenem 2; 86-300 Grudziądz;

Miejsce kursu: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – ul. Produkcyjna 13, 85-792 Bydgoszcz

Zgłoszenia na kurs: tel.: 605 523 334;

e-mail: medsarszkolenia@gmail.com

KDRM 120 punktów:

Numer kursu: 05-R/039-047-2022

Kurs doskonalący, przeznaczony dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego. Do zdobycia 120 punktów edukacyjnych.

Termin: część 1  –  od 07.12.2022 do 09.12.2022; część 2 – od 12.12.2022 do 14.12.2022;

Organizator – Wojskowy Instytut Medyczny; Centrum Kształcenia Podyplomowego; ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa;

Miejsce kursu: tel.: 261 818 357

Zgłoszenia na kurs: tel.: 261 818 357

e-mail:  ckp@wim.mil.p

Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych w 2022 roku

Zapraszamy do realizowania doskonalenia zawodowego na starych zasadach (nowe zasady pojawią się w momencie przyjęcia przez rząd nowej ustawy – termin zakończenia praz nad ustawą nie jest znany). Szczegółów projektowanych zmian jeszcze nie znamy, dlatego zachęcamy do uzyskiwania punktów edukacyjnych z kursów internetowych i publikacji przed zmianą przepisów.

Poniżej prezentujemy wybrane dostępne rabaty, przy zakupie teraz realizacja może odbyć się w ciągu 3 miesięcy:

 • Rabat na kurs internetowy z wentylacji mechanicznej (10 punktów): koszt 45zł przy zakupie teraz; zakupu można dokonać tutaj;
 • Publikacja pojedynczego tekstu (20 punktów): teraz z rabatem koszt wynosi 290zł; Zakupu możesz dokonać tutaj Tekst do publikacji w 2022 roku trzeba przesłać do końca listopada. W razie pytań dotyczących tematów i rodzajów tekstów prosimy dzwonić tel. 692 809 254;
 • Rabat na publikację 3 tekstów (60 punktów bez limitu):  koszt teraz z rabatem 380zł; Zakupu możesz dokonać tutaj, teksty należy przesłać do końca października;
 • Rabat na kurs internetowy z zakresu zatruć (10 punktów): koszt 45zł przy zakupie teraz; zakupu można dokonać tutaj;
 • Rabat na kurs internetowy z zakresu hipotermii (10 punktów): koszt 45zł przy zakupie teraz; zakupu można dokonać tutaj;
 • Rabat na kursy internetowe z leków stosowanych przez ratowników medycznych (20 punktów): koszt 80zł przy zakupie teraz; zakupu można dokonać tutaj;

Harmonogram uzyskiwania punktów edukacyjnych na rok 2022

 • Do wejścia w życie nowej ustawy nic się nie zmienia. Po wejściu w życie poinformujemy Was o zmianach.