Przyjęcie, weryfikacja i publikacja tekstu

200,00

Teksty mogą być zgłaszane przez jednego autora lub kilku współautorów, punkty są naliczane każdemu współautorowi. Każdy współautor dokonuje zamówienia usługi.

Ratownicy medyczni mogą zgłaszać teksty o tematyce powiązanej z ratownictwem medycznym do publikacji ksiązkowej lub w czasopiśmie. Teksty są poddawane ocenie redakcyjnej i kwalifikowane do druku w publikacjach zwartych (z numerem ISBN, zgłaszane do Biblioteki Narodowej, np. monografie) lub w czasopiśmie.

Opis

Przyjęcie, weryfikacja i publikacja tekstu

Teksty mogą być zgłaszane przez jednego autora lub kilku współautorów, punkty są naliczane każdemu współautorowi. Każdy współautor dokonuje zamówienia usługi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2019r. ratownikowi medycznemu za opublikowanie tekstu przysługuje od 5 (artykuł popularnonaukowy) do 50 (monografia naukowa) punktów edukacyjnych.

W naszym wydawnictwie ratownicy medyczni najczęściej uzyskują 20 punktów edukacyjnych za opublikowany tekst.

Uzyskane punkty edukacyjne nie wliczają się do punktów uzyskiwanych w kurach internetowych, rozporządzenie nie przewiduje też limitu punktów uzyskanych z takich publikacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.