Hipotermia – jakich błędów unikać

O hipotermii mówimy gdy temperatura głęboka spada poniżej 35 stopni Celsujsza. Gdy temperatura głęboka spada poniżej 30 stopni Celsjusza zdecydowanie wzrasta ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, natomiast przy temperaturze poniżej 24 stopni Celsjusza mówimy o skrajnym zagrożeniu życia.

Dla każdego ratownika medycznego oczywistą jest konieczność posiadania wiedzy na temat objawów, rozpoznawania i postępowania w hipotermii. Jednak mimo tego nadal zdarzają się błędy, które w w niektórych przypadkach mogą skutkować zgonem. Szerzej o tych zagadnieniach można dowiedzieć się korzystając z kursu internetowego (10 punktów edukacyjnych) – link poniżej.

Tutaj najczęściej opisywane błędy lub kontrowersje:

 • Brak wydłużenia czasu oceny czynności życiowych u pacjentów w głębokiej hipotermii;
 • Brak modyfikacji częstości podawanych leków oraz ich ilości/dawki w trakcie resuscytacji pacjenta w głębokiej hipotermii;
 • Opieranie decyzji medycznych wyłącznie na podstawie pomiaru temperatury głębokiej z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących podczerwień (pomiar na błonie bębenkowej) – wiele ośrodków podważa takie pomiary – należy je zweryfikować np. pomiarem temperatury w przełyku;
 • Zbyt wczesne odstąpienie od czynności resuscytacji pacjenta w głębokiej hipotermii (przed podniesieniem jego temperatury głębokiej);
 • Trudność w rozróżnieniu zesztywnienia tkanek na skutek działania mrozu od stężenia pośmiertnego;
 • Zbyt szybie podnoszenie temperatury głębokiej pacjenta;

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i/lub zdobyć punkty edukacyjne, skorzystaj z kursu internetowego dostępnego poniżej:

Publikacje ratowników medycznych

Publikacje ratowników medycznych

Jak wiadomo ratownicy medyczni mają obowiązek doskonalenia zawodowego i dokumentowania go poprzez uzyskiwanie punktów edukacyjnych. Ustawodawca dał możliwość uzyskiwania punków poprzez publikacje. W naszej firmie od ponad roku ratownicy medyczni mogą stawać się autorami i współautorami publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za każde współautorstwo można zdobyć 10 punktów edukacyjnych.

Zasady przesyłania tekstów do publikacji

Aktualnie przyjmujemy dowolne tekst o tematyce ratownictwa medycznego. Początkowo były to głównie opisy przypadków, teraz rozszerzyliśmy ofertę o inne rodzaje tekstów.

Koszt nie zależy od rozległości tekstu, tylko od liczby publikacji/punktów edukacyjnych do których zgłoszono teksty.

Koszty publikacji dla ratowników medycznych jako autorów i współautorów

 • zgłoszenie tekstu do jednej publikacji (10 punktów): 120zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do dwóch publikacji (20 punktów): 180zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do trzech publikacji (30 punktów): 250zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do czterech publikacji (40 punktów): 310zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do pięciu publikacji (50 punktów): 360zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do sześciu publikacji (60 punktów): 400zł brutto;

Do każdego tekstu należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu wszelkich zbywalnych praw autorskich, wydrukowane i podpisane. Teksty prosimy przesyłać w formacie doc lub docx lub txt.

Opłaty za publikację można dokonać tutaj.

Czy można opublikować swoją pracę dyplomową, licencjacką, magisterską?

Jak najbardziej, jednak najpierw trzeba ustalić to z promotorem pracy. Może on mieć część praw autorskich (np. do tematu i nie tylko). Promotor może być także współautorem takiej pracy.

Przykłady publikacji

Poniżej jedna z ostatnio opublikowanych pozycji:

[pdfviewer width="600px" height="480px" beta="true/false"]https://punktydlaratownikow.uratuj.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wybrane-aspekty-pracy-w-ratownictwie-medycznym-pdf.pdf[/pdfviewer]

Z biblioteczki ratownika medycznego

Z biblioteczki ratownika medycznego

Dziś polecamy Wam książkę autorstwa Klaudiusza Nadolnego pod tytułem: Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym. Książkę w promocji można zakupić tutaj.

Osobom które miały okazje uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Klaudiusza, tej książki nie trzeba polecać, ale wszystkich którzy jeszcze autora nie znają go, gorąco polecamy ten zakup.

O książce

Wydawnictwo – Elemed

Autor – Klaudiusz Nadolny

Rok wydania – 2015

Oprawa – Miękka

Liczba stron – 199

Jak zostać współautorem publikacji

Jak zostać współautorem publikacji

Aktualnie przygotowujemy publikację zwartą, która jest redagowana i będzie poddana recenzji. Za współautorstwo w każdej takiej publikacji ratownik medyczny może zdobyć 10 punktów edukacyjnych. Można przesyłać do nas opisu przypadków lub artykuły naukowe o następującej tematyce:
1. Stany zagrożenia życia u dzieci w praktyce ratownika medycznego.
2. Stany zagrożenia życia o podłożu sercowo-naczyniowym w praktyce ratownika medycznego.
3. Stany zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego w praktyce ratownika medycznego.
4. Stany zagrożenia życia o podłożu toksykologicznym w praktyce ratownika medycznego.
5. Stany zagrożenia życia o podłożu neurologicznym w praktyce ratownika medycznego.
6. Obrażenia w praktyce ratownika medycznego.
7. Wybrane stany zagrożenia życia (dobór indywidualny autora).

Schemat opisu przypadku

Przyjmujemy opisy przypadków w których zachowana będzie następująca struktura:
1. Powód wezwania podany przez dyspozytora.
2. Stan faktyczny zastany na miejscu zdarzenia oraz opis miejsca zdarzenia.
3. Wiek, płeć pacjenta, wywiad chorobowy.
4. Wyniki wykonanego badania.
5. Postępowanie na miejscu zdarzenia.
6. Dalsze postępowanie (Czy pacjent został w domu, czy przekazany do szpitala lub innemu zespołowi PRM, dalsze postępowanie w trakcie transportu) oraz uzasadnienie podjętych decyzji.
7. Czy postępowanie wdrożone przez zespół RM było zgodne z aktualnymi wytycznymi/zaleceniami,
czy były czynniki uniemożliwiające ich zastosowanie (jeśli tak, to jakie i co modyfikowano).
8. Opcjonalnie – ilustracje. Można zamieszczać zdjęcia zastosowanego sprzętu, ambulansu, stanowiska, pacjenta (tylko jeśli nie można dokonać jego identyfikacji, bez uwidaczniania twarzy). Przy każdym zdjęciu musi być podany jego autor oraz zamieszczona zgoda na przekazanie zbywalnych praw autorskich.
Opis przypadku powinien zawierać co najmniej 500 słów lub 4000 znaków. W przypadku jeśli jeden opis nie spełnia tego warunku, można przesłać kilka opisów, które w sumie powinny mieć co najmniej 1000 słów lub 8000 znaków. Jedno zdjęcie jest liczone jako 10 słów lub 50 znaków.

Przekazanie praw autorskich

Każda osoba zgłaszająca opisy przypadków do publikacji przekazuje wszelkie zbywalne prawa autorskie.

Koszty zgłoszenia opisu przypadku do publikacji

W przypadku zgłoszeń, które nie zostaną przyjęte do publikacji, ich autorzy nie ponoszą kosztów, samo zgłoszenie opisów przypadków jest darmowe. W przypadku akceptacji materiału do publikacji autor zobowiązuje się do uiszczenia opłaty następującej wysokości:

 • zgłoszenie opisów przypadków do jednej publikacji: 120zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do dwóch publikacji: 180zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do trzech publikacji: 250zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do czterech publikacji: 310zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do pięciu publikacji: 360zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do sześciu publikacji: 400zł brutto;

Miejsce publikacji i odbiorcy

Wydajemy publikacje elektroniczne lub elektroniczne i drukowane (z nadanym numerem ISBN dla wydawnictw zwartych i zgłoszeniem do Biblioteki Narodowej). Publikacje powstają głównie z myślą o studentach ratownictwa medycznego, kierunków medycznych oraz lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych.

Przykład opublikowanej pracy można zobaczyć tutaj.

Jak zdobyć 80 punktów edukacyjnych według nowego rozporządzenia

Jak zdobyć 80 punktów edukacyjnych według nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia – bez wychodzenia z domu

Aktualnie (po wejściu w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych) można uzyskać 80 punktów edukacyjnych bez wychodzenia z domu w następujący sposób:

 • Zakup 4 kursów internetowych i ich realizacja (20 punktów edukacyjnych) – kup tutaj
 • Publikacja jako autor lub współautor książki naukowej lub popularnonaukowej – 10 punktów edukacyjnych za każdą, czyli w przypadku publikacji jako współautor 6 tytułów można łącznie z kursami internetowymi uzyskać 80 punktów edukacyjnych w okresie pięcioletnim, doskonalenia. Koszt publikacji jako współautor w naszym wydawnictwie przy jednym tytule to 100zł. Szczegóły oferty pod numerem telefonu: 692 809 254. Aktualnie tworzona jest publikacja na temat: “Stany zagrożenia życia u dzieci w praktyce ratownika medycznego”. Przyjmujemy materiały w postaci opisu przypadków. Szczegóły dostępne tutaj.

Powyższe sposoby uzyskania punktów edukacyjnych są zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia (więcej tutaj).