Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych w pytaniach i odpowiedziach

Ratownicy medyczni wielokrotnie odczuli na nagłe zmiany przepisów dotyczące doskonalenia zawodowego. W szczególności od 2017 roku były one bardzo problematyczne, ze względu na zmianę dostępnych form zdobywania punktów edukacyjnych. Trafia do nas wiele pytań dotyczących faktycznego stanu prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Poniżej zamieszczamy te wątki które pojawiają się najczęściej.

Odpowiedzi sformułowaliśmy na podstawie:

 • Aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. Poz. 2464 z dnia 20 grudnia 2019r., rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2019r., wchodzące w życie z dniem 01 stycznia 2020r);
 • Interpretacji otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia;
 • Interpretacji Urzędów Wojewódzkich przesłanych przez naszych klientów lub urzędy.

Lista pytań i odpowiedzi:

 1. Jaką liczbę punktów muszę uzyskać w okresie edukacyjnym poza kursem doskonalącym? – Odkąd wprowadzono obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, należy zdobyć 80 punktów poza KDRM.
 2. Czy obowiązek zdobywania punktów edukacyjnych jest wiążący? Czy mam rację, że nie wprowadzono aktów wykonawczych pozwalających ukarać ratownika medycznego za brak doskonalenia zawodowego? – Obowiązek doskonalenia zawodowego nakłada na ratowników medycznych nakłada ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zasady prowadzenia doskonalenia zawodowego oraz jego dokumentowania reguluje rozporządzenie. Ratownik medyczny który nie dopełni obowiązku udokumentowania prowadzonego doskonalenia zawodowego otrzymuje wpis do karty doskonalenia dokonany przez wojewodę. Na chwilę obecną najdotkliwsze kary za brak doskonalenia zawodowego stosowane są przez pracodawców, spotykano np. brak możliwości przedłużenia umowy o pracę lub zerwanie umowy o pracę lub cywilno prawnej. Jednak bardziej niepokojące interpretacje płyną od prawników w kontekście ubezpieczeń, ponieważ w przypadku dochodzenia odszkodowania w ramach ochrony OC może być brany pod uwagę fakt czy ratownik medyczny należycie prowadzi doskonalenie zawodowe zgodnie z ustawą i je dokumentuje zgodnie z rozporządzeniem.
 3. Jestem ratownikiem medycznym i pielęgniarką. Na SORze mam etat pielęgniarki, w ZRM pracuję na kontrakcie jako ratownik medyczny. Czy z czystym sumieniem mogę odstąpić od doskonalenia zawodowego ratowników medycznych? – W przypadku wykonywania obowiązków ratownika medycznego zgodnie z prawem nadal istnieje w tym przypadku obowiązek doskonalenia zawodowego przeznaczonego dla tego zawodu. Zawód pielęgniarki i ratownika medycznego funkcjonują w oparciu o inne regulacje prawne.
 4. Ile punktów mogę zdobyć w okresie edukacyjnym za “Internetowy program edukacyjny”? – Ani aktualne rozporządzenie Ministra Zdrowia ani poprzednie nie uwzględnia takiej formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Więc liczba punktów uzyskiwanych w tej formie wynosi 0. Taka forma była stosowana na początku gdy wprowadzono obowiązek dokumentowania zdobytych punktów edukacyjnych, była zbliżona do stosowanych dzisiaj kursów internetowych, jednak nie nakładała obowiązku zaliczenia testu końcowego.
 5. Urząd wojewódzki zakwestionował mi kurs internetowy w którym zdobyłem 5 punktów edukacyjnych. Dodam że ni posiadam większej liczby punktów zdobytych przez internet. Jak mogę się odwołać? – Nie ma podstaw do zaliczenia kursu internetowego za 5 punktów edukacyjnych. W rozporządzeniu określono że kurs internetowy musi jest za 10 punktów (łącznie w jednym okresie nie więcej niż 20).
 6. Brałem udział w webinarium (seminarium przez internet), czy taka forma zdobywania punktów edukacyjnych jest akceptowana? – Ministerstwo wydało interpretację w której jednoznacznie określono że seminarium musi być realizowane stacjonarnie.
 7. Ile maksymalnie punktów mogę mogę zdobyć przez internet? – Przez internet można zdobyć 80 punktów edukacyjnych. W tym 20 punktów może pochodzić z kursów internetowych (2×10 punktów) pozostałe 60 punktów za opublikowanie tekstów (popularnonaukowe, naukowe).

Jeśli szukacie atrakcyjnych cenowo kursów internetowych lub poszukujecie możliwości opublikowania tekstów poniższa oferta może być dla Was:

Jeśli macie pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi powyżej, zapraszamy do kontaktu.

Hipotermia – jakich błędów unikać

O hipotermii mówimy gdy temperatura głęboka spada poniżej 35 stopni Celsujsza. Gdy temperatura głęboka spada poniżej 30 stopni Celsjusza zdecydowanie wzrasta ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, natomiast przy temperaturze poniżej 24 stopni Celsjusza mówimy o skrajnym zagrożeniu życia.

Dla każdego ratownika medycznego oczywistą jest konieczność posiadania wiedzy na temat objawów, rozpoznawania i postępowania w hipotermii. Jednak mimo tego nadal zdarzają się błędy, które w w niektórych przypadkach mogą skutkować zgonem. Szerzej o tych zagadnieniach można dowiedzieć się korzystając z kursu internetowego (10 punktów edukacyjnych) – link poniżej.

Tutaj najczęściej opisywane błędy lub kontrowersje:

 • Brak wydłużenia czasu oceny czynności życiowych u pacjentów w głębokiej hipotermii;
 • Brak modyfikacji częstości podawanych leków oraz ich ilości/dawki w trakcie resuscytacji pacjenta w głębokiej hipotermii;
 • Opieranie decyzji medycznych wyłącznie na podstawie pomiaru temperatury głębokiej z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących podczerwień (pomiar na błonie bębenkowej) – wiele ośrodków podważa takie pomiary – należy je zweryfikować np. pomiarem temperatury w przełyku;
 • Zbyt wczesne odstąpienie od czynności resuscytacji pacjenta w głębokiej hipotermii (przed podniesieniem jego temperatury głębokiej);
 • Trudność w rozróżnieniu zesztywnienia tkanek na skutek działania mrozu od stężenia pośmiertnego;
 • Zbyt szybie podnoszenie temperatury głębokiej pacjenta;

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i/lub zdobyć punkty edukacyjne, skorzystaj z kursu internetowego dostępnego poniżej:

Jakie leki stosuje ratownik medyczny samodzielnie

Ratownik medyczny w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zespole ratownictwa medycznego typu P podejmuje decyzje o zastosowaniu leków, ma ich do wyboru 47.

Poniżej pełna lista leków (według Dz.U. Poz. 2478 z 23 grudnia 2019 roku), pod listą możliwość zakupu kursu internetowego w promocji na temat tych leków. Promocja trwa do 9 lutego. Co ważne poza informacjami producentów o tych substancjach w kursie zamieszczono aktualne doniesienia z artykułów naukowych.

Lista leków ratownika medycznego: Acidum acetylsalicylicum tabletki, Adenosinum roztwór do wstrzykiwań, Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań, Isosorbidi mononitras tabletki, Budesonidum zawiesina do nebulizacji, Captoprilum tabletki, Clemastinum roztwór do wstrzykiwań, Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań, Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki, Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrzykiwań, Diazepamum tabletki / roztwór do wstrzykiwań / wlewka doodbytnicza, Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań, Fentanylum roztwór do wstrzykiwań, Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań, Furosemidum roztwór do wstrzykiwań, Glyceroli trinitras tabletki / aerozol do stosowania / podjęzykowego, Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego, Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań, Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań, Hydrocortisonum roztwór do wstrzykiwań, Hydroxyzinum tabletki / roztwór do wstrzykiwań, Ibuprofenum tabletki, Ketoprofenum tabletki / roztwór do wstrzykiwań, Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań / żel, Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań, Mannitolum 15% roztwór do wlewu dożylnego, Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań, Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań, Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum roztwór do wstrzykiwań, Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań, Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego, Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań, Papaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, Paracetamolum czopki / tabletki / roztwór do wstrzykiwań, Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego, Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) / roztwór do wlewu dożylnego, Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań / roztwór do nebulizacji, Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego, Thiethylperazinum czopki / roztwór do wstrzykiwań, Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki, Tlen medyczny gaz, Urapidilum.

Jeśli chcesz być na bieżąco z doniesieniami naukowymi na tematy powyższych leków, ich działania, interakcji, wskazań i przeciwwskazań, dawkowania, poniższa oferta jest dla Ciebie:

Ratownik medyczny jak zdobyć 80 punktów edukacyjnych przez internet

Według aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych istnieje możliwość uzyskania 80 punktów edukacyjnych przez internet, w następujący sposób:

 • kursy internetowe (do 20 punktów);
 • publikacje tekstów o tematyce ratowniczej (5-20 punktów za publikację, mogą to być publikacje branżowe o różnej długości, możliwe współautorstwo ratowników medycznych, przykłady wysyłamy zainteresowanym);

Pakiet umożliwiający zdobycie kompletu 80 punktów przez internet można zakupić poniżej (uwaga, rabat -50% aktywny jest do 05.05.2021r. godz. 8:00).