Regulamin

Regulamin

Wykupienie dostępu do kursów internetowych lub dokonanie zakupu ebooków na naszej stronie jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

1. Udział w kursach internetowych jest odpłatny. Dostęp do każdego tematu można wykupić osobno lub w pakietach. Sposoby płatności oraz uzyskania dostępu do programów edukacyjnych dla ratowników medycznych online znajdują się na stronie szkolenia internetowe dla ratowników medycznych. Za każdą wykupioną usługę wystawiamy paragon (dla osoby prywatnej) lub fakturę (dla firmy). Fakturę wysyłamy na adres email wskazany w korespondencji, paragon należy odebrać w siedzibie firmy lub poprosić o jego zniszczenie.

2. Za zrealizowanie jednego kursu oraz prawidłowe wypełnienie testu (przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi) każdemu ratownikowi medycznemu przysługuje 10 punktów edukacyjnych. Zaświadczenie jest wystawiane w terminie do 14.01. roku następnego po zakończeniu szkolenia (lub w ciągu 2-7 dni jeśli przesłano maila po rozwiązaniu testu). Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Zdrowia.

3. Za udział w kursach internetowych można zdobyć maksymalnie 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Pozostałe punkty są przyznawane również zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia.

4. Kod dostępu do kursów internetowych jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zaksięgowaniu wpłaty na koncie (najczęściej czas ten nie przekracza 1 godziny). Link do pobrania ebooka jest wysyłany w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

5. Kod dostępu do kursu jest ważny zgodnie z informacją podaną przy danym kursie.

6. Organizator kursu wystawia Uczestnikowi zaświadczenie o zrealizowaniu szkolenia i uzyskaniu punktów, przesyła mailem zgodnie z ustaleniami.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia książeczki podczas przesyłania jej w celu dokonania wpisu oraz podczas jej zwrotu (osoby realizujące doskonalenie według starego rozporządzenia).

8. Organizatorem kursów internetowych dostępnych na tej stronie jest Marcin Skrok, ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka, NIP 8781744230. Kontakt telefoniczny: 692 809 254, kontakt mailowy: uratuj@uratuj.com.pl oraz Alicja Nowicka NIP 558-158-23-75.

9. Każdy ratownik medyczny musi być świadomy tego, że ciągle wprowadza się modyfikacje w standardach postępowania oraz w dawkowaniu poszczególnych leków. Opisuje się również nowo dostrzeżone działania uboczne. Organizator internetowych kursów dla ratowników medycznych dostępnych na stronie nie bierze odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za prawidłowość cytowanych dawek ani skutków działania leków oraz zaleceń postępowania dla ratowników medycznych. Każdy ratownik medyczny biorący udział w szkoleniu internetowym jest zobowiązany przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku do zapoznania się z aktualnymi drukowanymi informacjami jakie załącza producent leku. Każdy ratownik medyczny biorący udział w kursie internetowym jest zobowiązany do aktualizowania swojej wiedzy.

10. Korzystając ze strony i/lub wykupując dostęp do kursów i/lub dokonując zakupu ebooków lub innych produktów lub usług wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Marcin Skrok, właściciel.

11. Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, o ile nie został rozpoczęty proces pobierania treści elektronicznych drogą cyfrową lub nie zalogowano się na stronę zawierającą kurs internetowy lub nie wykonano obliczeń w przypadku zamówienia ich realizacji lub nie rozwiązano testu. Zbywalne prawa autorskie do wykonanych analiz statystycznych są przekazywane klientowi z chwilą dokonania płatności. Przekazanie materiałów osobom trzecim przed uzyskaniem do tego prawa poprzez dokonanie płatności jest złamaniem praw autorskich. W przypadku rabatów na analizę statystyczną, obowiązują one w przypadku terminowego uregulowania płatności za przekazane materiały z wynikami analiz. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności drugiej części kwoty bez wcześniejszego ustalenia z wykonawcą analiz statystycznych obowiązują ceny bez rabatu.

12. W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy przesłać informację wraz z opisem zaistniałej sytuacji na adres email uratuj@uratuj.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie do 7 dni.

13. Po otrzymaniu kodu dostępu należy wrócić na wskazaną w korespondencji mailowej stronę i zalogować się do usługi.

14. Korzystając z dowolnej promocji wyrażasz zgodę na dodanie swojego adresu email do newslettera. W każdej chwili możesz poprosić o wykasowanie swojego adresu email z bazy newslettera.

Polityka prywatności

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora danych.

Podkreślamy, iż Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Administrator danych osobowych
  Marcin Skrok NIP 878 174 42 30, z siedzibą w Zielonce, 86-005 przy ul. Laskowej 29.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Klient, który zamierza korzystać z usług Serwisu punktydlaratownikow.uratuj.com.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
 3. Cel przetwarzania
  Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
 • przesłania newslettera,
 • zarejestrowania się w Serwisie punktydlaratownikow.uratuj.com.pl
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich.
 1. Rodzaje danych
  Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę,
 • numeru NIP kupującego który zwróci się o wystawienie faktury.
 1. Podstawa prawna
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
 2. Warunki podania danych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl
 3. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
  Zawsze ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Pani/Pana  dane osobowe. Może Pani/Pan to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: Moje konto.

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Panią/Pana celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte  Pani/Pana konto w sklepie internetowym a Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Pani/Pana konta w sklepie internetowym a  Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Pani/ Pana decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Może  Pani/Pan żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas  Pani/Pana dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać  Pani/Pana dane oraz ich zakres.

W każdej chwili może  Pani/Pana zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas  Pani/Pana danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować  Panią/Pana nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 1. Okres przetwarzania
  Będziemy przechowywać  Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie  Pani/Pan aktywnym Klientem.  Pani/Pana dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na  Pani/Pana żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  Pani/Pana danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych bądź zażądania przez Panią/Pana ich usunięcia.
 2. Bezpieczeństwo danych
  Przetwarzając  Pani/Pana dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 3. Powierzenie danych osobowych
  Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Panią/Pana towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Nigdy nie przekazujemy  Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Newsletter
  Nasz każdy Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: uratu@uratuj.com.pl
 5. Cookies
  Sklep internetowy Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Pani/Pana urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Pani/Pana przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 6. Google Analytics
  Sklep internetowy Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 7. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przedstawiamy  poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. A) przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku lub instytucji płatniczej („Bank”) w związku z:
 2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych j.w. , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. a) Bank Santander
 2. b) PayPal
 3. c) Przelewy24

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  z Serwisem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 1. Regulacje końcowe
  Jeśli uważasz, że sklep Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Ma też Pani/Pan  prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pani/Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

 1. Kontakt z administratorem
  Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy Panią/ Pana o skontaktowanie się z administratorem listownie, poprzez  e-mail: uratuj@uratuj.com.pl

3 thoughts on “Regulamin”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.