Jak opublikować tekst w monografii popularnonaukowej

Poniżej zamieszczamy instrukcję w pliku pdf jak krok po kroku przygotować tekst oparty na opisach przypadków do naszej monografii popularnonaukowej. Za opublikowanie tekstu przysługuje 20 punktów edukacyjnych (bez limitów).

W przypadku zakupu grupowego lub zlecenia opublikowania kilku tekstów, prosimy o kontakt w celu ustalenia dodatkowego rabatu (tel. 692 809 254)

Podany przykład dotyczy artykułu opartego o opisy przypadków, dopuszczalne są również inne rodzaje artykułów.

Link do oferty znajduje się tutaj: https://punktydlaratownikow.uratuj.com.pl/produkt/przyjecie-weryfikacja-i-publikacja-tekstu/).

Schemat artykułu:

Autor / autorzy: imiona i nazwiska (tekst może być napisany przez współautorów)

Tytuł: np. Praca ratownika medycznego z pacjentami zgłaszającymi ból w klatce piersiowej na podstawie doświadczeń własnych.

Wstęp: Kilka zdań na temat grupy przypadków które zostaną opisane w artykule. Jakie leki oraz sprzęt są niezbędne do zabezpieczenia pacjenta i wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego.

Przypadek 1:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 2:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 3:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 4:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Przypadek 5:

Opis zgłoszenia podany przez dyspozytora;

Opis dojazdu, czasy dojazdu, trudności jeśli wystąpiły;

Wywiad (np. schemat SAMPLE), opis wrażeń ogólnych, opis badania;

Badanie pacjenta, parametry; Postępowanie jakie podjęto (łącznie do przekazania w szpitalu, jeśli taką decyzję  podjęto);

Zakończenie/podsumowanie: Kilka zdań na temat opisanych przypadków, co sprawiło największe trudności, co można poprawić lub zmodyfikować.