Co z tymi 80 punktami przez internet

Co z tymi 80 punktami przez internet?

Wielu ratowników medycznych nadal dokonuje zakupu pakietu 16 tematów kursów internetowych (80 punktów edukacyjnych) mimo wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Problemy pojawiają się gdy pracodawca oczekuje od ratowników medycznych punktów uzyskanych już tylko według nowego rozporządzenia. Aby uniknąć nieporozumień w kwestii interpretacji kto i ile punktów może uzyskać w kursach internetowych, przedstawiamy najważniejszą naszym zdaniem podstawę prawną, umożliwiającą dokończenie doskonalenia zawodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2007 roku.

Spotykamy w orzecznictwie wielu sądów (również Sądu Najwyższego) zasadę “lex retro non agit”. Oznacza ona, że do zdarzenia które zaistniało w określonym czasie, stosuje się przepisy prawa wówczas obowiązujące. Wiec późniejsze przepisy zmieniające ówczesne regulacje nie znajdują do nich zastosowania. Warto podkreślić, że nowe prawo nie może prowadzić do innych ocen prawnych tych zdarzeń, niż takich które wynikają z treści przepisów prawa obowiązujących w czasie ich zajścia. Co to oznacza?

Podsumujmy, jeśli ktokolwiek z Państwa zawarł z nami umowę w dowolnej formie (ustnej, mailowej lub pisemnej) na zakup 16 kursów internetowych dla ratowników medycznych przed 10.10.2017r. i je rozpoczął, płatności może dokonać po tej dacie, oraz może dokończyć realizację doskonalenia zawodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2007 roku i uzyskać w kursach internetowych.

Zakup dostępu do kursów można dokonać  tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.