Nowy nabór seminarium dla ratowników medycznych stacjonarnie

Nowy nabór na seminarium dla ratowników medycznych w Bydgoszczy – stacjonarne

Seminarium odbędzie się z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.

Tematyka seminarium: Procedury pozaustrojowego wspomagania krążenia w trakcie nagłego
zatrzymania krążenia: ECMO CPR (e-CPR), ECC.

Celem seminarium jest przybliżenie Zespołom Ratownictwa Medycznego zasad identyfikacji i zakwalifikowania pacjenta do procedur krążenia pozaustrojowego (wdrażanej po przewiezieniu do szpitala – jeśli szpital ma taką możliwość), wbrew obiegowej opinii taką terapię można wdrożyć nie tylko u pacjentów w głębokiej hipotermii.

Liczba punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych: 5 – istnieje możliwość zakupienia dodatkowo kursów internetowych za 20 punktów edukacyjnych oraz zgłoszenia tekstów do publikacji.

Termin: => patrz na dole strony

Miejsce: Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Koszt: 120zł;

Zakres tematyczny:

 • Aktualne wyniki badań naukowych w zakresie ECC i ECMO (2 godziny dydaktyczne);
 • Definiowanie grup pacjentów u których mogą wystąpić korzyści z wdrożenia procedur
  krążenia pozaustrojowego (2 godziny dydaktyczne);
 • Rola ratownika medycznego w postępowaniu z pacjentem u którego występują
  wskazania do wdrożenia procedur krążenia pozaustrojowego (1 godzina dydaktyczna).

Regulamin i warunki rezygnacji z udziału:

 • rezygnacja uczestnika z udziału jest możliwa w każdej chwili do dnia seminarium;
 • zwrot wpłaty jest możliwy jeśli rezygnacja nastąpiła w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji;
 • w przypadku rezygnacji uczestnika w czasie powyżej 7 dni od dokonania rezerwacji udostępniamy w ramach współpracy dostęp do jednego kursu internetowego (10 punktów edukacyjnych), nie dokonujemy zwrotu wpłaty;
 • w przypadku zmiany terminu przez organizatora z przyczyn losowych, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w seminarium otrzymają zwrot wpłaty lub dostęp do 2 kursów internetowych (20 punktów edukacyjnych);
 • tematyka i program seminarium zostały zatwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego do spraw Medycyny Ratunkowej województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Zgłoszenie – Jeśli akceptujesz powyższy regulamin i chcesz wziąć udział w seminarium, dokonaj rezerwacji poprzez link poniżej:

Termin: 04.09.2020r., godz. 8:00 – Zapisz się tutaj – Koszt 120 zł – uwaga zmiana terminu