Czy istnieją podstawy naukowe do stosowania Amantadyny w COVID19

Czy Amantadyna będzie czynnikiem zmieniającym przebieg pandemii COVID19?

Niezależnie od tego, czy pandemia COVID19 wygaśnie naturalnie, dzięki szczepionkom czy może dzięki innemu czynnikowi, konieczne jest prowadzenie badań nad lekami które mogą być korzystne w leczeniu COVID-19.

Dzisiaj wiele ośrodków naukowych zwraca się w kierunku Amantadyny. Zdania na temat jej przydatności często są bardzo podzielone, od tych całkowicie negujących przydatność Amantadyny w terapii COVID-19, po stosowanie jej jako skutecznego leku w chorobie wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, bez oczekiwania na wyniki badań klinicznych.

Niestety badania kliniczne nie są (nie były) to tej pory prowadzone. Jeśli wyniki takich badań będą opublikowane, tutaj zostanie zamieszczona aktualizacja.

Czy biorąc pod uwagę charakterystykę molekularną tej substancji jest szansa na skuteczność terapii w COVID 19?

Z pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytanie przychodzą Venkata S. Mandala, Matthew J. McKay, Alexander A. Shcherbakov, Aurelio J. Dregni, Antonios Kolocouris i Mei Hong w publikacji „Structure and drug binding of the SARS-CoV-2 envelope protein transmembrane domain in lipid bilayers” zamieszczonej w czasopiśmie Nature (https://doi.org/10.1038/s41594-020-00536-8).

Autorzy poruszają w tym artykule zagadnienie związane z funkcją białka otoczki (E) wirusa SARS-CoV-2. Jako potencjalne leki mogące hamować rozwój wirusa typują inhibitory białka E.

Autorzy dowodzą, że białko E jest wiroporyną odpowiedzialną za uwalnianie wirusów potomnych z komórki. Według autorów aktywność kanału E jest blokowana przez dwa leki, są to: Amiloryd i Amantadyna.

Temat potencjalnej skuteczności Amantadyny został wcześniej podjęty przez zespół badaczy w składzie: Sandra Śmieszek, Bart Przychodzeń, Mihael Polymeropoulos w artykule „Amantadine disrupts lysosomal gene expression: A hypothesis for COVID19 treatment” (https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106004) opublikowanym w International Journal of Antimicrobial Agents. Autorzy poszukiwali substancji która będzie obniżała ekspresję CTSL (element szlaku lizosomalnego biorący udział w infekcji wirusem SARS-CoV-2) na podstawie analizy zmian ekspresji genów przez znane leki. Jednym z bardziej znaczących leków na który wskazała ich analiza była Amantadyna. Autorzy już w kwietniu 2020 roku postawili hipotezę że Amantadyna może zmniejszać miano wirusa i może być silnym środkiem terapeutycznym.

Należy również wspomnieć o opisach przypadków pacjentów z praktyki doktora Włodzimierza Bodnara.

W literaturze naukowej są dostępne opisy przypadków i opisy wyników badań lub obserwacji na małych grupach, o które ten artykuł będzie uzupełniany.

Warto podkreślić że w przypadku tego leku nie ma potrzeby prowadzenia badań klinicznych I czy II fazy, lecz badania III (lub IV fazy w zależności od interpretacji), które mają wykazać czy lek jest korzystny i bezpieczny w tej jednostce chorobowej.

Jeśli jesteś ratownikiem medycznym i ten temat Ciebie zainteresował, możesz zdobyć 10 punktów edukacyjnych biorąc udział w kursie internetowym (dostęp w specjalnej cenie możesz kupić tutaj: https://punktydlaratownikow.uratuj.com.pl/produkt/covid19-kurs-internetowy/ Kurs w niższej cenie jest dostępny do 07.01.2021r.

W powyższym kursie korzystamy ze sprawdzonych źródeł naukowych, które mogą pomóc poruszać się w ratownictwie medycznym po zagadnieniach związanych z epidemią COVID-19.

Marcin Skrok