Kursy dla ratowników medycznych online – sposób realizacji

Kursy dla ratowników medycznych online – sposób realizacji i zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Oferta szkoleń internetowych na tej stronie jest przeznaczona wyłącznie dla ratowników medycznych.

W tekście poniższej, jako kursy internetowe dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego w toku samokształcenia zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia używane są zamiennie takie pojęcia, jak: kursy dla ratowników medycznych online, program edukacyjny dla ratowników online, e-learning dla ratowników medycznych.

Po dokonaniu zakupu dostępu do szkolenia internetowego za pośrednictwem płatności elektronicznych (linki kup teraz przez Dotpay obok tematów i pakietów) lub po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przelewem tradycyjnym przystępujemy do realizacji e-learningu.

Przebiega on w następujący sposób:

  1. Uczestnik otrzymuje link i kod dostępu do wykupionego tematu lub pakietu (ważne przez 90 dni lub do końca stycznia kolejnego roku lub zakończenia realizacji tematów).
  2. Uczestnik kursu realizuje materiał poprzez otrzymaną w linku stronę internetową. Treść będzie dostępna na przesłanej mailem stronie.
  3. Uczestnik internetowego kursu dla ratowników medycznych po zrealizowaniu programu edukacyjnego online przystępuje do rozwiązania testu, który będzie wyświetlony również na tej samej stronie. Przesłanie odpowiedzi odbywa się automatycznie za pośrednictwem wymienionej strony po wciśnięciu opcji wyślij pod uzupełnionym  testem.
  4. Po rozwiązaniu testu wyświetlana jest informacja o wyniku testu. W przypadku gdy uczestnik nie zdobędzie wymaganej minimalnej liczby punktów, przystępuje do podejścia poprawkowego do internetowego programu edukacyjnego dla ratowników medycznych (nie doliczamy dodatkowych opłat za poprawkowe podejścia).
  5. Po zaliczeniu testów do wykupionych kursów internetowych przesyłamy zaświadczenie o zdobytych punktach edukacyjnych. Istnieje możliwość wpisania punktów do książeczki, po przesłaniu jej do nas przez uczestnika szkolenia. Książeczkę można również dostarczyć osobiście do naszego biura.

Nie doliczamy dodatkowych opłat za: poprawkowe podejścia do kursów dla ratowników medycznych online, przesłanie zaświadczenia – wszystkie te koszt są ujęte w cenach e-learningu dla ratowników medycznych podanych na stronie.

Dostęp można wykupić przez stronę: szkolenia online dla ratowników medycznych.