Toksydromy – zespoły objawów zatruć

Toksydromy to zespoły objawów zatruć. Każdy ratownik medyczny jadąc do pacjenta z grupą objawów musi wiedzieć jakie postępowanie pozwoli zwiększyć jego szanse na przeżycie przed dotarciem do szpitala, mając do dyspozycji ograniczone możliwości diagnostyczne.

Najczęściej spotykane w ratownictwie medycznym toksydromy to:

  • Opioidowy;
  • Cholinergiczny;
  • Sympatykomimetyczny;
  • Antycholinergiczny;
  • Salicylanowy;
  • Hipoglikemiczny;
  • Serotoninowy;

Jeśli jesteś zainteresowany przypomnieniem wiadomości na ten temat lub pogłębieniem swojej wiedzy zapraszamy do skorzystania z kursu internetowego na temat zatruć. Teraz w promocji. Możesz kupić dostęp teraz i realizować w ciągu 60 dni z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Zakupu można dokonać poniżej (rabat aktywny jest do końca tygodnia, realizacji w ciągu 6 miesięcy):