Zakończenie okresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Zakończenie okresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

W związku z licznymi zapytaniami Państwa na temat obowiązku doskonalenia ratowników medycznych, oraz wątpliwości co do terminu jego zakończenia chcieliśmy uspokoić, że nie dla wszystkich ratowników okres ten kończy się w tym roku. Dotyczy to tylko osób, które uzyskały zawód ratownika medycznego przed rokiem 2008. Pozostali ratownicy mają obowiązek zebrania 200 punktów edukacyjnych w czasie 5 lat od zakończenia nauki w zawodzie.

Co jeśli nie zdobędę punktów?

Każdy ratownik rozliczany jest przez pracodawcę, a pracodawca przez wojewodę. Jaki będzie efekt nie spełnienia obowiązku doskonalenia? Trudno w tej chwili powiedzieć, zależne jest to od decyzji zarówno pracodawcy, jak i wojewody.