Sposoby uzyskiwania punktów edukacyjnych

Sposoby uzyskiwania punktów edukacyjnych w zawodzie ratownika medycznego

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. osoby wykonujące zawód ratownika medycznego mają obowiązek doskonalenia zawodowego. W ramach tego obowiązku każdy ratownik medyczny chcąc pracować w zawodzie musi w cyklu edukacyjnym zebrać 200 punktów edukacyjnych.

Formy doskonalenia zawodowego i przysługująca liczba punktów edukacyjnych

W rozporządzeniu określono, że obowiązkową częścią doskonalenia zawodowego jest kurs trwający 30 godzin za który ratownik medyczny uzyskuje 120 punktów edukacyjnych, pozostałe 80 punktów można zdobyć z innych form doskonalenia, takich jak internetowe programy edukacyjne (zobacz ofertę – szkolenia online dla ratowników medycznych), pozostałe formy samokształcenia, seminaria, inne.

  • Samokształcenie ratowników medycznych

Dzięki samokształceniu można zdobyć najtaniej punkty edukacyjne. Nie można zapominać, że istnieje wymóg uzyskania 120 punktów na kursie doskonalenia zawodowego. Poprzez samokształcenie można maksymalnie uzyskać 80 punktów edukacyjnych.

Najpopularniejsze formy samokształcenia ratowników medycznych wymienione w rozporządzeniu:

  • Kursy internetowe dla ratowników medycznych (tzw. internetowe programy edukacyjne), za realizację każdego przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Mimo że lepszą formą edukacji są szkolenia stacjonarne, aktualnie jest to najchętniej wybierana forma doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Wynika to z modelu finansowania obowiązkowego doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, które w większości jednostek sytemu ratownictwa medycznego jest finansowane w 100% z kieszeni ratowników medycznych. Zapewne tak pozostanie do momentu wprowadzenia pełnego finansowania obowiązkowego doskonalenia przez pracodawców, co jest mało prawdopodobne.
  • Przygotowanie i wygłoszenie/przedstawienie referatu, komunikatu lub plakatu (na spotkaniu naukowym, typu: kongres, zjazd, sympozjum, konferencja). Forma wybierana przez ratowników którzy dysponują dużą ilością wolnego czasu 🙂 Za jeden można uzyskać 5 punktów edukacyjnych. Jeśli przygotowujesz publikację tego rodzaju, zachęcamy do konsultacji w zakresie analiz statystycznych,więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://statystyka.org.pl/
  • Udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego lub zawodowego (za 2 punkty edukacyjne), możliwość uzyskania dodatkowych punktów za przygotowanie i wygłoszenie/przedstawienie referatu, komunikatu, plakatu na tym spotkaniu (można uzyskać dodatkowo do 10 punktów edukacyjnych).
  • Udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez pracodawców (jedna z niewielu form doskonalenia która jest finansowana przez niektórych pracodawców). Można uzyskać 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę warsztatów.
  • Publikacja jako autor lub współautor: książki naukowej lub popularnonaukowej, artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego,
    tłumaczenie książki lub rozdziału. Tutaj można zdobyć od 5 do 50 punktów edukacyjnych. Pomoc statystyczną w tego typu projektach naukowych możesz uzyskać na stronie: http://statystyka.org.pl/obsluga-projektow-naukowych/

Seminarium dla ratowników medycznych

Seminarium jest formą doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. które musi trwać co najmniej 5 godzin. Program i zakres zatwierdza konsultant wojewódzki w zakresie medycyny ratunkowej. Za udział ratownik medyczny może otrzymać 1 punkt za każą godzinę, nie więcej niż 8 punktów za całe seminarium.

Kurs doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Jest to obecnie najważniejsza forma doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Zgodnie z rozporządzeniem czas trwania to co najmniej 30 godzin lekcyjnych. Program zatwierdza właściwy minister. Kończy się egzaminem, po zdaniu którego ratownik medyczny uzyskuje 120 punktów edukacyjnych. W całym cyklu każdy z ratowników musi odbyć jeden tego typu kurs.

Sprawdź również w jaki sposób realizowane są kursy dla ratowników medycznych online.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.