Kurs internetowy dla ratowników medycznych

Kurs internetowy dla ratowników medycznych. Do zdobycia 10 punktów edukacyjnych. Realizacja na stronie internetowej.