Regulamin

Wykupienie dostępu do internetowego programu edukacyjnego, jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

1. Udział w kursach internetowych jest odpłatny. Dostęp do każdego tematu można wykupić osobno lub w pakietach. Sposoby płatności oraz uzyskania dostępu do programów edukacyjnych dla ratowników medycznych online znajdują się na stronie szkolenia internetowe dla ratowników medycznych. Za każdą wykupioną usługę wystawiamy paragon (dla osoby prywatnej) lub rachunek (dla firmy).

2. Za zrealizowanie jednego kursu oraz prawidłowe wypełnienie testu (przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi) każdemu ratownikowi medycznemu przysługuje 5 punktów edukacyjnych. Zaświadczenie jest wystawiane w terminie do 14.01. roku następnego po zakończeniu szkolenia.

3. Za udział w kursach internetowych można zdobyć maksymalnie 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z października 2017r. Osoby realizujące kursy internetowe przed wejściem w życie tego rozporządzenia mogły uzyskać w ten sposób do 80 punktów edukacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007).

4. Kod dostępu do kursów internetowych jest wysyłany w ciągu 24 godzin od zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

5. Kod dostępu jest ważny przez 90 dni.

6. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Organizator kursu wystawia Uczestnikowi zaświadczenie o zrealizowaniu szkolenia i uzyskaniu punktów, przesyła pocztą lub mailem zgodnie z ustaleniami.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia książeczki podczas przesyłania jej w celu dokonania wpisu oraz podczas jej zwrotu (osoby realizujące doskonalenie według starego rozporządzenia).

8. Organizatorem internetowych programów edukacyjnych dostępnych na tej stronie jest Marcin Skrok, ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka, NIP 8781744230. Kontakt telefoniczny: 692 809 254, kontakt mailowy: uratuj@uratuj.com.pl

9. Każdy ratownik medyczny musi być świadomy tego, że ciągle wprowadza się modyfikacje w standardach postępowania oraz w dawkowaniu poszczególnych leków. Opisuje się również nowo dostrzeżone działania uboczne. Organizator internetowych kursów dla ratowników medycznych dostępnych na stronie nie bierze odpowiedzialności, bezpośredniej ani pośredniej, za prawidłowość cytowanych dawek ani skutków działania leków oraz zaleceń postępowania dla ratowników medycznych. Każdy ratownik medyczny biorący udział w szkoleniu internetowym jest zobowiązany przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku do zapoznania się z aktualnymi drukowanymi informacjami jakie załącza producent leku. Każdy ratownik medyczny biorący udział w kursie internetowym jest zobowiązany do aktualizowania swojej wiedzy.

10. Korzystając ze strony i/lub wykupując dostęp do kursów wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji kursu. Administratorem danych osobowych jest Marcin Skrok, właściciel.

Po otrzymaniu kodu dostępu prosimy wrócić na wskazaną w korespondencji mailowej stronę i zalogować się do usługi.

 

3 thoughts on “Regulamin”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.