Jak zostać współautorem publikacji

Jak zostać współautorem publikacji

Aktualnie przygotowujemy sześć publikacji zwartych, które są redagowane i będą poddane recenzji. Za współautorstwo w każdej z nich ratownik medyczny może zdobyć po 10 punktów edukacyjnych. Każda z przygotowywanych publikacji będzie zbiorem opisów przypadków. Publikacje będą dotyczyły następującej tematyki (według kolejności ukazywania się):
1. Stany zagrożenia życia u dzieci w praktyce ratownika medycznego.
2. Stany zagrożenia życia o podłożu sercowo-naczyniowym w praktyce ratownika medycznego.
3. Stany zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego w praktyce ratownika medycznego.
4. Stany zagrożenia życia o podłożu toksykologicznym w praktyce ratownika medycznego.
5. Stany zagrożenia życia o podłożu neurologicznym w praktyce ratownika medycznego.
6. Obrażenia w praktyce ratownika medycznego.

Schemat opisu przypadku

Przyjmujemy opisy przypadków w których zachowana będzie następująca struktura:
1. Powód wezwania podany przez dyspozytora.
2. Stan faktyczny zastany na miejscu zdarzenia oraz opis miejsca zdarzenia.
3. Wiek, płeć pacjenta, wywiad chorobowy.
4. Wyniki wykonanego badania.
5. Postępowanie na miejscu zdarzenia.
6. Dalsze postępowanie (Czy pacjent został w domu, czy przekazany do szpitala lub innemu zespołowi PRM, dalsze postępowanie w trakcie transportu) oraz uzasadnienie podjętych decyzji.
7. Czy postępowanie wdrożone przez zespół RM było zgodne z aktualnymi wytycznymi/zaleceniami,
czy były czynniki uniemożliwiające ich zastosowanie (jeśli tak, to jakie i co modyfikowano).
8. Opcjonalnie – ilustracje. Można zamieszczać zdjęcia zastosowanego sprzętu, ambulansu, stanowiska, pacjenta (tylko jeśli nie można dokonać jego identyfikacji, bez uwidaczniania twarzy). Przy każdym zdjęciu musi być podany jego autor oraz zamieszczona zgoda na przekazanie zbywalnych praw autorskich.
Opis przypadku powinien zawierać co najmniej 500 słów lub 4000 znaków. W przypadku jeśli jeden opis nie spełnia tego warunku, można przesłać kilka opisów, które w sumie powinny mieć co najmniej 1000 słów lub 8000 znaków. Jedno zdjęcie jest liczone jako 10 słów lub 50 znaków.

Przekazanie praw autorskich

Każda osoba zgłaszająca opisy przypadków do publikacji przekazuje wszelkie zbywalne prawa autorskie.

Koszty zgłoszenia opisu przypadku do publikacji

W przypadku zgłoszeń, które nie zostaną przyjęte do publikacji, ich autorzy nie ponoszą kosztów, samo zgłoszenie opisów przypadków jest darmowe. W przypadku akceptacji materiału do publikacji autor zobowiązuje się do uiszczenia opłaty następującej wysokości:

  • zgłoszenie opisów przypadków do jednej publikacji: 100zł brutto;
  • zgłoszenie opisów przypadków do dwóch publikacji: 180zł brutto;
  • zgłoszenie opisów przypadków do trzech publikacji: 250zł brutto;
  • zgłoszenie opisów przypadków do czterech publikacji: 310zł brutto;
  • zgłoszenie opisów przypadków do pięciu publikacji: 360zł brutto;
  • zgłoszenie opisów przypadków do sześciu publikacji: 400zł brutto;

Miejsce publikacji i odbiorcy

Planujemy publikację elektroniczną lub drukowaną z nadanym numerem ISBN dla wydawnictw zwartych i zgłoszeniem do Biblioteki Narodowej. Publikacja powstaje głównie z myślą o studentach ratownictwa medycznego oraz początkujących ratownikach medycznych.

Przykładowy opis przypadku przesłany do redagowania

Rodzaj zespołu: Zespół dwuosobowy P

Powód wezwania przekazany przez dyspozytora: źle się czuje, 38 tydzień ciąży;

Opis miejsca zdarzenia, stan zastany na miejscu zdarzenia: do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym, na pierwszym piętrze. Chorą zastano siedzącą na sedesie. W sedesie widoczne skrzepy krwi o nieokreślonej objętości (z pewnością powyżej 200ml). Pacjentka przytomna, kontakt logiczny, zgłasza złe samopoczucie oraz lekki ból podbrzusza. Rodzina zdenerwowana, mąż, matka i pies szybko przemieszczają się po korytarzu przed łazienką, utrudniają dojście do chorej. Polecono umieszczenie psa w zamkniętym pomieszczeniu.

Wiek, płeć, wywiad chorobowy: kobieta lat 38, ciąża pierwsza, prowadzona przez specjalistę ginekologii i położnictwa. Do tej pory na nic nie chorowała, ciąża przebiegała prawidłowo.

Wyniki wykonanego badania: blade zabarwienie powłok skórnych, tętno 88, ciśnienie RR 110/70, nawrót kapilarny poniżej 2 sekund, SaO2 98%, przytomna, kontakt logiczny.

Postępowanie na miejscu zdarzenia: założono dwa wkłucia do żył obwodowych o rozmiarze 17G i 18G (wenflon biały i zielony), podłączono 0,9% NaCl we wlewie kroplowym. Pacjentkę przetransportowano na noszach do ambulansu.

Dalsze postępowanie: transporty na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, ustalono z dyspozytorem medycznym do jakiego szpitala można przewieźć pacjentkę, dyspozytor poinformował szpital docelowy, pacjentkę przekazano bezpośrednio na blok operacyjny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.