Aktualności

Publikacje ratowników medycznych

Publikacje ratowników medycznych

Jak wiadomo ratownicy medyczni mają obowiązek doskonalenia zawodowego i dokumentowania go poprzez uzyskiwanie punktów edukacyjnych. Ustawodawca dał możliwość uzyskiwania punków poprzez publikacje. W naszej firmie od ponad roku ratownicy medyczni mogą stawać się autorami i współautorami publikacji naukowych i popularnonaukowych. Za każde współautorstwo można zdobyć 10 punktów edukacyjnych.

Zasady przesyłania tekstów do publikacji

Aktualnie przyjmujemy dowolne tekst o tematyce ratownictwa medycznego. Początkowo były to głównie opisy przypadków, teraz rozszerzyliśmy ofertę o inne rodzaje tekstów.

Koszt nie zależy od rozległości tekstu, tylko od liczby publikacji/punktów edukacyjnych do których zgłoszono teksty.

Koszty publikacji dla ratowników medycznych jako autorów i współautorów

 • zgłoszenie tekstu do jednej publikacji (10 punktów): 120zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do dwóch publikacji (20 punktów): 180zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do trzech publikacji (30 punktów): 250zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do czterech publikacji (40 punktów): 310zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do pięciu publikacji (50 punktów): 360zł brutto;
 • zgłoszenie tekstu do sześciu publikacji (60 punktów): 400zł brutto;

Do każdego tekstu należy dołączyć oświadczenie o przekazaniu wszelkich zbywalnych praw autorskich, wydrukowane i podpisane. Teksty prosimy przesyłać w formacie doc lub docx lub txt.

Opłaty za publikację można dokonać tutaj.

Czy można opublikować swoją pracę dyplomową, licencjacką, magisterską?

Jak najbardziej, jednak najpierw trzeba ustalić to z promotorem pracy. Może on mieć część praw autorskich (np. do tematu i nie tylko). Promotor może być także współautorem takiej pracy.

Przykłady publikacji

Poniżej jedna z ostatnio opublikowanych pozycji:

[pdfviewer width="600px" height="480px" beta="true/false"]http://punktydlaratownikow.uratuj.com.pl/wp-content/uploads/2018/07/Wybrane-aspekty-pracy-w-ratownictwie-medycznym-pdf.pdf[/pdfviewer]

Z biblioteczki ratownika medycznego

Z biblioteczki ratownika medycznego

Dziś polecamy Wam książkę autorstwa Klaudiusza Nadolnego pod tytułem: Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym. Książkę w promocji można zakupić tutaj.

Osobom które miały okazje uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Klaudiusza, tej książki nie trzeba polecać, ale wszystkich którzy jeszcze autora nie znają go, gorąco polecamy ten zakup.

O książce

Wydawnictwo – Elemed

Autor – Klaudiusz Nadolny

Rok wydania – 2015

Oprawa – Miękka

Liczba stron – 199

Co z tymi 80 punktami przez internet

Co z tymi 80 punktami przez internet?

Wielu ratowników medycznych nadal dokonuje zakupu pakietu 16 tematów kursów internetowych (80 punktów edukacyjnych) mimo wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Problemy pojawiają się gdy pracodawca oczekuje od ratowników medycznych punktów uzyskanych już tylko według nowego rozporządzenia. Aby uniknąć nieporozumień w kwestii interpretacji kto i ile punktów może uzyskać w kursach internetowych, przedstawiamy najważniejszą naszym zdaniem podstawę prawną, umożliwiającą dokończenie doskonalenia zawodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2007 roku.

Spotykamy w orzecznictwie wielu sądów (również Sądu Najwyższego) zasadę “lex retro non agit”. Oznacza ona, że do zdarzenia które zaistniało w określonym czasie, stosuje się przepisy prawa wówczas obowiązujące. Wiec późniejsze przepisy zmieniające ówczesne regulacje nie znajdują do nich zastosowania. Warto podkreślić, że nowe prawo nie może prowadzić do innych ocen prawnych tych zdarzeń, niż takich które wynikają z treści przepisów prawa obowiązujących w czasie ich zajścia. Co to oznacza?

Podsumujmy, jeśli ktokolwiek z Państwa zawarł z nami umowę w dowolnej formie (ustnej, mailowej lub pisemnej) na zakup 16 kursów internetowych dla ratowników medycznych przed 10.10.2017r. i je rozpoczął, płatności może dokonać po tej dacie, oraz może dokończyć realizację doskonalenia zawodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2007 roku i uzyskać w kursach internetowych.

Zakup dostępu do kursów można dokonać  tutaj

Jak zostać współautorem publikacji

Jak zostać współautorem publikacji

Aktualnie przygotowujemy publikację zwartą, która jest redagowana i będzie poddana recenzji. Za współautorstwo w każdej takiej publikacji ratownik medyczny może zdobyć 10 punktów edukacyjnych. Można przesyłać do nas opisu przypadków lub artykuły naukowe o następującej tematyce:
1. Stany zagrożenia życia u dzieci w praktyce ratownika medycznego.
2. Stany zagrożenia życia o podłożu sercowo-naczyniowym w praktyce ratownika medycznego.
3. Stany zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego w praktyce ratownika medycznego.
4. Stany zagrożenia życia o podłożu toksykologicznym w praktyce ratownika medycznego.
5. Stany zagrożenia życia o podłożu neurologicznym w praktyce ratownika medycznego.
6. Obrażenia w praktyce ratownika medycznego.

Schemat opisu przypadku

Przyjmujemy opisy przypadków w których zachowana będzie następująca struktura:
1. Powód wezwania podany przez dyspozytora.
2. Stan faktyczny zastany na miejscu zdarzenia oraz opis miejsca zdarzenia.
3. Wiek, płeć pacjenta, wywiad chorobowy.
4. Wyniki wykonanego badania.
5. Postępowanie na miejscu zdarzenia.
6. Dalsze postępowanie (Czy pacjent został w domu, czy przekazany do szpitala lub innemu zespołowi PRM, dalsze postępowanie w trakcie transportu) oraz uzasadnienie podjętych decyzji.
7. Czy postępowanie wdrożone przez zespół RM było zgodne z aktualnymi wytycznymi/zaleceniami,
czy były czynniki uniemożliwiające ich zastosowanie (jeśli tak, to jakie i co modyfikowano).
8. Opcjonalnie – ilustracje. Można zamieszczać zdjęcia zastosowanego sprzętu, ambulansu, stanowiska, pacjenta (tylko jeśli nie można dokonać jego identyfikacji, bez uwidaczniania twarzy). Przy każdym zdjęciu musi być podany jego autor oraz zamieszczona zgoda na przekazanie zbywalnych praw autorskich.
Opis przypadku powinien zawierać co najmniej 500 słów lub 4000 znaków. W przypadku jeśli jeden opis nie spełnia tego warunku, można przesłać kilka opisów, które w sumie powinny mieć co najmniej 1000 słów lub 8000 znaków. Jedno zdjęcie jest liczone jako 10 słów lub 50 znaków.

Przekazanie praw autorskich

Każda osoba zgłaszająca opisy przypadków do publikacji przekazuje wszelkie zbywalne prawa autorskie.

Koszty zgłoszenia opisu przypadku do publikacji

W przypadku zgłoszeń, które nie zostaną przyjęte do publikacji, ich autorzy nie ponoszą kosztów, samo zgłoszenie opisów przypadków jest darmowe. W przypadku akceptacji materiału do publikacji autor zobowiązuje się do uiszczenia opłaty następującej wysokości:

 • zgłoszenie opisów przypadków do jednej publikacji: 120zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do dwóch publikacji: 180zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do trzech publikacji: 250zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do czterech publikacji: 310zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do pięciu publikacji: 360zł brutto;
 • zgłoszenie opisów przypadków do sześciu publikacji: 400zł brutto;

Miejsce publikacji i odbiorcy

Planujemy publikację elektroniczną lub drukowaną z nadanym numerem ISBN dla wydawnictw zwartych i zgłoszeniem do Biblioteki Narodowej. Publikacja powstaje głównie z myślą o studentach ratownictwa medycznego oraz początkujących ratownikach medycznych.